Autisme algemeen

Autisme bij vrouwen

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor autisme bij vrouwen. En dat is volledig terecht. In deze cursus wordt stil gestaan bij de verschillen tussen autisme bij vrouwen en bij mannen. Welke gevolgen dit heeft voor diagnostiek en behandeling, maar vooral ook wat hiervan terug te zien is in het dagelijks leven. Daarnaast is er aandacht voor veelvoorkomende co-morbiditeit en/of overlap van symptomen met bijvoorbeeld angststoornissen, depressie en persoonlijkheidsstoornissen.

Autisme bij jonge kinderen

In deze cursus komt aan bod hoe autisme te herkennen is bij jonge kinderen (0-4/6 jaar), waarom het belangrijk is om autisme te herkennen en wat kun je doen als ouder of als begeleider/ hulpverlener wanneer een kind autisme heeft. Er wordt aandacht gegeven aan mogelijkheden om het kind en zijn omgeving te stimuleren zodat het zich ondanks de bijzonderheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De cursus wordt gegeven door experts van het Autismeteam Noord Nederland die werkzaam zijn binnen het specialistische infantteam. In de cursus wordt gebruik gemaakt van videomateriaal en is inbreng van eigen casuïstiek zeker mogelijk.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis