Keurmerk voor FACT jeugd Groningen-team Stad!

binnenstad Groningen
Geplaatst op 12 januari 2018

FACT Jeugd Groningen-team Stad heeft het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF. De patiënten die door het Jeugd Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problemen. Vaak gaat het ook om zogenaamde gestapelde problemen. Daardoor kunnen de jongeren maatschappelijk niet goed functioneren en gaat ook het wonen en werken niet zonder problemen.

Flexible ACT

De teams ondersteunen de jongeren praktisch. Ze bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. De hulp is doelgroep- en wijkgericht. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg, waarbij de hulpverlener de cliënt in de eigen omgeving bezoekt. Ook wordt er gewerkt in een multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders met verschillende expertisegebieden. Omdat verslaving ook vaak onderdeel uitmaakt van de problemen is er integraal aandacht voor verslavingsproblematiek. Daarnaast kan het team de zorg snel intensiveren omdat het hele team ingezet kan worden (shared caseload).

Opgenomen in het keurmerkregister

Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Het CCAF voert jaarlijks ruim 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams bieden betere zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere resultaten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en gegarandeerde kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familievertegenwoordigers en zorgverzekeraars  inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

FACT Jeugd is een samenwerking tussen Jonx, Accare, Elker, Reik en VNN.

foto: Dick Aalders/Flickr.com
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis